Hiperintensywne obszary w torebce wewnętrznej w obrazach T2 i PD-zależnych i hipointensywne w obrazach T1-zależnych mogą występować w przebiegu:
1) stwardnienia zanikowego bocznego (SLA);
2) trzeciego okresu zwyrodnienia Wallera;
3) centralnej mielinolizy mostu;
4) zapalenia naczyń.
Prawidłowa odpowiedź to: