Badanie metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) umożliwia: