Następujące guzy kanału kręgowego zlokalizowane są zewnątrzoponowo, z wyjątkiem: