Guzek spikularny sutka jest charakterystyczny dla:
1) radial scar;  2) martwicy tłuszczowej;  3) raka;  4) krwiaka.
Prawidłowa odpowiedź to: