Badanie MR jest niezastąpione w diagnostyce:
1) pourazowych zmian kostnych kręgosłupa;
2) stopnia ucisku worka oponowego;
3) krwiaka nadtwardówkowego;
4) uszkodzeń krążka międzykręgowego.
Prawidłowa odpowiedź to: