Miejscem rozwoju raka gruczołu krokowego jest najczęściej: