Obecność nidusa jest typowa dla następującej zmiany: