Przejaśnieniem na zdjęciu rentgenowskim są wszystkie poniższe zmiany, z wyjątkiem: