Obecnie najlepszą metodą obrazowania nieprawidłowości dotyczących tkanek miękkich w stawie skroniowo-żuchwowym jest: