Stwierdzane na zdjęciu kości czaszki u 60-letniego mężczyzny pochodzenia anglosaskiego wzmożenie gęstości i poszerzenie kości pokrywy czaszki z obrazem „kłaczków waty” najprawdopodobniej odpowiada zmianom w przebiegu: