Dawka graniczna promieniowania jonizującego:
1) to wartość dawki skutecznej, która nie może być przekroczona w czasie kontrolowanej działalności zawodowej;
2) to wartość dawki równoważnej, która nie może być przekroczona w czasie kontrolowanej działalności zawodowej;
3) ma zalecane limity roczne większe dla ogółu społeczeństwa niż dla osób narażonych zawodowo;
4) zazwyczaj wyrażana jest w siwertach (Sv).
Prawidłowa odpowiedź to: