W badaniu TM mózgu wykonanym u chorego z nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami czucia i czynności ruchowych wykazało obecność ogniska krwotocznego w obrębie skorupy. Jaki następny krok diagnostyczny zalecisz?