Które z wymienionych niżej stwierdzeń na temat rozlanych urazów aksonalnych (DAI) są nieprawdziwe?
1) zmiany lokalizują się na pograniczu istoty białej i szarej;
2) w TK zmiany ujawniają się jako drobne ogniska krwotoczne na pograniczu istoty białej i szarej;
3) stan kliniczny chorego jest zwykle dobry;
4) stan kliniczny chorego jest zwykle ciężki;
5) zmianom zwykle towarzyszy krwiak podtwardówkowy lub wewnątrzkomorowy.
Prawidłowa odpowiedź to: