Niski sygnał w obrazach T2-zależnych badania MR powoduje:
1) hemosyderyna;       4) tkanka tłuszczowa;
2) methemoglobina;       5) sklerotyczna tkanka kostna.
3) deoksyhemoglobina;
Prawidłowa odpowiedź to: