GIST (gastroinestinal stromal tumor) to guzy pochodzące z interstitium, najczęstsze nienabłonkowe guzy przewodu pokarmowego, najskuteczniejszą metodą badania obrazowego tych zmian jest: