Powietrze w świetle pęcherza moczowego może być albo jatrogenne albo wywołane powstaniem przetoki. Które z powyższych schorzeń nie jest przyczyną powstawania przetoki pęcherza?