Jakie badanie kontrolne w późniejszej obserwacji endoprotezy stawu biodrowego rzadziej stosowane, jest przydatne i może wcześnie zwrócić uwagę na powikłania w sensie: przemieszczenia się panewki, obluzowania się części sztucznego stawu, zmiany zapalne wokół protezy jako, że wszystkim towarzyszy osteolityczny odczyn wokół metalowych części endoprotezy?