Identyczny obraz radiologiczny w okresie mało i średnio zaawansowanych zmian, jak w przebiegu ZZSK występuje w: