Najczęściej do ciasnoty kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym i ucisku na jego wrażliwe struktury dochodzi w przebiegu: