W przebiegu gruźlicy kostno-stawowej, który z objawów w obrazie rentgenowskim występuje stosunkowo najrzadziej?