Pierwsze radiologiczne zmiany w miąższu płuc o typie zapalenia popromiennego, po zastosowanej dawce ok. 40Gy, występują najczęściej: