Zmiany polekowe w miąższu płuc i opłucnej są zwykle bardzo trudne do jednoznacznego rozpoznania w badaniach radiologicznych. Jednym z nielicznych wyjątków, jest dość charakterystyczny obraz zmian występujących przy przewlekłym stosowaniu amiodaronu (Cordarone), leku antyarytmicznego używanego np. w zapobieganiu nawrotom migotania przedsionków. Proszę wybrać zdanie nieprawdziwe: