U chorych z rozpoznaną w KT ostrą zatorowością płucną może występować szereg objawów radiologicznych wskazujący na nadciśnienie płucne. O bardzo wysokim ciśnieniu świadczy na pewno: