Jedną z metod oceny miażdżycy tętnic wieńcowych w wielorzędowej tomografii z bramkowaniem EKG jest określenie wskaźnika kalcyfikacji Agatstona. Proszę wybrać odpowiedź nieprawdziwą: