W ocenie stadium zaawansowania raka płuca, powiększone węzły chłonne podostrogowe: