Ogniska przerzutowe, krwiopochodne w obrębie płuc: