U jednodniowego noworodka, urodzonego z masą ciała ok. 1500 g., po kilku godzinach od urodzenia wystąpiła odma opłucnowa. Który z wymienionych procesów jest najprawdopodobniej przyczyną tego powikłania?